Modifikované asfaltové pásy SBS elastomerické

Modifikované asfaltové pásy APP plastomerické

Hydroizolační folie na bázi PVC

Termoplastický polyolefin TPO

Gumová membrána EPDM

Systém se lepí, kotví nebo přitěžuje